Bạn có thể ăn tối cùng Tổng thống Mỹ Trump nếu chịu chi số tiền này

Bạn có thể ăn tối cùng Tổng thống Mỹ Trump nếu chịu chi số tiền này

100.000 USD/cặp vé dự lễ kỷ niệm một năm nhậm chức của ông Trump

100.000 USD/cặp vé dự lễ kỷ niệm một năm nhậm chức của ông Trump

Giá vé 'khủng' cho tiệc mừng 1 năm nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Giá vé 'khủng' cho tiệc mừng 1 năm nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Trump mở tiệc, bán vé kỷ niệm 1 năm nhậm chức

Tổng thống Trump mở tiệc, bán vé kỷ niệm 1 năm nhậm chức

Ông Trump tổ chức tiệc mừng một năm làm tổng thống Mỹ

Ông Trump tổ chức tiệc mừng một năm làm tổng thống Mỹ

Bạn có thể ăn tối cùng Tổng thống Mỹ Trump nếu chịu chi số tiền này

Bạn có thể ăn tối cùng Tổng thống Mỹ Trump nếu chịu chi số tiền này

Ông Trump mở đại tiệc một năm nhậm chức, bán vé 100.000 USD

Ông Trump mở đại tiệc một năm nhậm chức, bán vé 100.000 USD