Cựu sĩ quan Tình báo Mỹ bị kết án vì tội gián điệp

Cựu sĩ quan Tình báo Mỹ bị kết án vì tội gián điệp

Một cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đã bị kết án 10 năm vì tội gián điệp vào cuối tháng 9-2019.
Cựu sĩ quan tình báo Mỹ bị phạt 10 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ bị phạt 10 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ lĩnh 10 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ lĩnh 10 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu nhân viên tình báo Mỹ bán tin cho Trung Quốc nhận án 10 năm tù

Cựu nhân viên tình báo Mỹ bán tin cho Trung Quốc nhận án 10 năm tù

Mỹ kết án cựu nhân viên tình báo làm gián điệp Trung Quốc

Mỹ kết án cựu nhân viên tình báo làm gián điệp Trung Quốc

Sĩ quan tình báo Mỹ bị kết án vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Sĩ quan tình báo Mỹ bị kết án vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu nhân viên CIA lãnh 20 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Sĩ quan CIA bị kết án 20 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu lính CIA làm gián điệp Trung Quốc với giá 100.000 USD

Cựu quan chức CIA nhận tội âm mưu làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu sĩ quan Mỹ lĩnh án 15 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu nhân viên tình báo Mỹ lãnh án tù vì làm gián điệp cho TQ