Rome Diamond Lotus - một thoáng Âu Châu thu hút hàng nghìn khách hàng tại triển lãm Vietbuild

Rome Diamond Lotus - một thoáng Âu Châu thu hút hàng nghìn khách hàng tại triển lãm Vietbuild

Rome Diamond Lotus thu hút khách hàng triển lãm Vietbuild 2018

Rome Diamond Lotus thu hút khách hàng triển lãm Vietbuild 2018

Phúc Khang chọn DKRA Vietnam phân phối chủ lực Rome Diamond Lotus

Phúc Khang chọn DKRA Vietnam phân phối chủ lực Rome Diamond Lotus

Phúc Khang công bố chiến lược hành trình xanh thịnh vượng tại khu đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố chiến lược hành trình xanh thịnh vượng tại khu đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố chiến lược hành trình xanh thịnh vượng tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố chiến lược hành trình xanh thịnh vượng tại khu Đông Sài Gòn

Chiến lược 'xanh' khu Đông Sài Gòn

Chiến lược 'xanh' khu Đông Sài Gòn

3 tiêu chuẩn xanh của một dự án bất động sản Khu Đông TPHCM

3 tiêu chuẩn xanh của một dự án bất động sản Khu Đông TPHCM

Phúc Khang công bố chiến lược phát triển sản phẩm mới tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố chiến lược phát triển sản phẩm mới tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố chiến lược hành trình xanh tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố chiến lược hành trình xanh tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố dự án 'căn hộ 5 sao' Rome Diamond Lotus dành cho doanh nhân

Phúc Khang công bố dự án 'căn hộ 5 sao' Rome Diamond Lotus dành cho doanh nhân

Phúc Khang công bố chiến lược phát triển sản phẩm mới tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố chiến lược phát triển sản phẩm mới tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố chiến lược phát triển sản phẩm mới tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang công bố chiến lược phát triển sản phẩm mới tại khu Đông Sài Gòn

Phòng cháy chữa cháy chuẩn Mỹ cho căn hộ Việt

Phòng cháy chữa cháy chuẩn Mỹ cho căn hộ Việt

Phúc Khang 'bắt tay' với Underwriters Laboratories định vị sản phẩm mới

Phúc Khang 'bắt tay' với Underwriters Laboratories định vị sản phẩm mới

Dấu ấn công trình xanh Rome Diamond Lotus

Dấu ấn công trình xanh Rome Diamond Lotus

Phúc Khang: 'Hành trình xanh thịnh vượng' tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang: 'Hành trình xanh thịnh vượng' tại khu Đông Sài Gòn

Phúc Khang hợp tác với tiêu chuẩn an toàn thế giới UL phát triển căn hộ xanh

Phúc Khang hợp tác với tiêu chuẩn an toàn thế giới UL phát triển căn hộ xanh

Phúc Khang Corporation chính thức công bố chiến lược 'Hành trình xanh thịnh vượng'

Phúc Khang Corporation chính thức công bố chiến lược 'Hành trình xanh thịnh vượng'

Phúc Khang Corporation và 'Hành trình xanh thịnh vượng'

Phúc Khang Corporation và 'Hành trình xanh thịnh vượng'