Dấu chấm hết cho sự nghiệp của tay đua bóp phanh xe đối thủ ở tốc độ 225 km/h

Dấu chấm hết cho sự nghiệp của tay đua bóp phanh xe đối thủ ở tốc độ 225 km/h

Tay đua bóp phanh đối thủ ở tốc độ 225 km/h quyết định giải nghệ

Tay đua bóp phanh đối thủ ở tốc độ 225 km/h quyết định giải nghệ

Bóp phanh xe đối thủ ở tốc độ cao, tay đua nhận 'quả đắng'

Bóp phanh xe đối thủ ở tốc độ cao, tay đua nhận 'quả đắng'

Khoảnh khắc tay đua Italia 'chơi ác', bóp phanh đối thủ ở vận tốc 225 km/h

Khoảnh khắc tay đua Italia 'chơi ác', bóp phanh đối thủ ở vận tốc 225 km/h

Kinh hoàng tay đua Romano Fenati chơi xấu - bóp phanh đối thủ khi vào vận tốc 225km/h

Kinh hoàng tay đua Romano Fenati chơi xấu - bóp phanh đối thủ khi vào vận tốc 225km/h

Clip: Romano Fenati đưa tay bóp phanh motor đối thủ giữa đường đua

Clip: Romano Fenati đưa tay bóp phanh motor đối thủ giữa đường đua

Tay đua bị sa thải vì bóp phanh xe đối thủ trên đường đua

Tay đua bị sa thải vì bóp phanh xe đối thủ trên đường đua

Bóp phanh đối thủ giữa đường, tay đua mô tô trả giá thích đáng

Bóp phanh đối thủ giữa đường, tay đua mô tô trả giá thích đáng

Liều lĩnh bóp phanh xe đối thủ ở vận tốc 225km/h!

Liều lĩnh bóp phanh xe đối thủ ở vận tốc 225km/h!

Tay đua bị sa thải vì bóp phanh đối thủ ở tốc độ 225 km/h

Tay đua bị sa thải vì bóp phanh đối thủ ở tốc độ 225 km/h

Tay đua bóp phanh đối thủ ở tốc độ 225 km/h

Tay đua bóp phanh đối thủ ở tốc độ 225 km/h

MotoGP 2018: Vụ chơi xấu khó tin ở tốc độ 200km/giờ

MotoGP 2018: Vụ chơi xấu khó tin ở tốc độ 200km/giờ

Clip: Tay đua xấu tính, thò tay bóp phanh của đối thủ đang phóng 225km/h

Clip: Tay đua xấu tính, thò tay bóp phanh của đối thủ đang phóng 225km/h

Hãn hữu 'trò đùa' nguy hiểm bóp phanh tay xe đối thủ ở tốc độ cao

Hãn hữu 'trò đùa' nguy hiểm bóp phanh tay xe đối thủ ở tốc độ cao

Tay đua mô tô đưa tay bóp phanh đối thủ khi đang chạy trên đường

Tay đua mô tô đưa tay bóp phanh đối thủ khi đang chạy trên đường

Clip: Tay đua mô tô thò tay bóp phanh của đối thủ đang phóng 225km/h

Clip: Tay đua mô tô thò tay bóp phanh của đối thủ đang phóng 225km/h