Hơn 9.000 người góp tiền mua chung lâu đài bỏ hoang ở Pháp

Hơn 9.000 người góp tiền mua chung lâu đài bỏ hoang ở Pháp

Lâu đài cổ có phần xập xệ này đặc biệt đến mức nào mà khiến hơn 9.000 người cùng góp tiền để mua?