10 sự kiện nổi bật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10 sự kiện nổi bật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tàu cao tốc chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo mới đưa vào vận hành đã gặp sự cố

Tàu cao tốc chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo mới đưa vào vận hành đã gặp sự cố

Tàu cao tốc chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo mới đưa vào vận hành đã gặp sự cố

Tàu cao tốc chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo mới đưa vào vận hành đã gặp sự cố

Tàu thủy cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo di chuyển chỉ 3 giờ

Tàu thủy cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo di chuyển chỉ 3 giờ

Đưa vào hoạt động tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam

Đưa vào hoạt động tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam

Khai trương tàu hai thân cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo lớn nhất Việt Nam

Khai trương tàu hai thân cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo lớn nhất Việt Nam

Đưa tàu cao tốc 2 thân vào hoạt động tuyến Vũng Tàu -Côn Đảo

Hành trình Vũng Tàu – Côn Đảo chỉ còn 3 giờ