Những lãnh đạo thế giới từng bị luận tội, xét xử

Những lãnh đạo thế giới từng bị luận tội, xét xử

Không chỉ ở Mỹ các Tổng thống mới bị xét xử luận tội mà tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, người đứng...