Tàu Hải quân Hàn Quốc lần thứ hai thăm TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc lần thứ hai thăm TP Đà Nẵng

Hình ảnh tàu khu trục Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Hình ảnh tàu khu trục Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc thăm chính thức Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc thăm chính thức Đà Nẵng

Đà Nẵng: Đón tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc ROKS Moon Mu The Great

Đà Nẵng: Đón tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc ROKS Moon Mu The Great

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục Roks Moon Mu The Great (Hàn Quốc) cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục Roks Moon Mu The Great (Hàn Quốc) cập cảng Tiên Sa

Hình ảnh tàu khu trục Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Hình ảnh tàu khu trục Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục cùng hơn 300 sỹ quan, thủy thủ Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục cùng hơn 300 sỹ quan, thủy thủ Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Xem sức mạnh tàu khu trục Hàn Quốc vừa cập cảng Đà Nẵng

Xem sức mạnh tàu khu trục Hàn Quốc vừa cập cảng Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng

Tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng

Tàu khu trục Roks Moon Mu The Great của Hải quân Hàn Quốc đến Đà Nẵng

Tàu khu trục Roks Moon Mu The Great của Hải quân Hàn Quốc đến Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm xã giao TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm xã giao TP Đà Nẵng

Tàu khu trục ROKS Moon Mu The Great cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục ROKS Moon Mu The Great cập cảng Tiên Sa

Tàu Hải quân Hàn Quốc đến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc đến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc thăm TP. Đà Nẵng

Tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc thăm TP. Đà Nẵng

Clip tàu khu trục Hàn Quốc tới Đà Nẵng

Clip tàu khu trục Hàn Quốc tới Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm xã giao Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm xã giao Đà Nẵng

Tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng

Tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng