Thế giới trong tuần: Hơn 1.000 người mất tích trong thảm họa cháy rừng ở California

Thế giới trong tuần: Hơn 1.000 người mất tích trong thảm họa cháy rừng ở California

Hải quân Argentina: 'Mảnh vỡ tàu ngầm San Juan được tìm thấy nhờ có Chúa'

Hải quân Argentina: 'Mảnh vỡ tàu ngầm San Juan được tìm thấy nhờ có Chúa'

Argentina không có phương tiện để trục vớt tàu ngầm mất tích

Argentina không có phương tiện để trục vớt tàu ngầm mất tích

Tìm thấy tàu ngầm Argentina sau một năm mất tích, vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn

Tìm thấy tàu ngầm Argentina sau một năm mất tích, vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn

Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina mất tích được tìm thấy ở Đại Tây Dương

Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina mất tích được tìm thấy ở Đại Tây Dương

Tìm thấy tàu ngầm Argentina chở 44 thủy thủ mất tích cách đây 1 năm

Tìm thấy tàu ngầm Argentina chở 44 thủy thủ mất tích cách đây 1 năm

Tìm thấy tàu ngầm Argentina mất tích một năm trước

Tìm thấy tàu ngầm Argentina mất tích một năm trước

Argentina tìm thấy tàu ngầm sau 1 năm mất tích

Argentina tìm thấy tàu ngầm sau 1 năm mất tích

Tìm thấy xác tàu ngầm hải quân Argentina sau một năm mất tích

Tìm thấy xác tàu ngầm hải quân Argentina sau một năm mất tích