Cảnh báo: Nôi trẻ em Fisher-Price Rock'n Play khiến nhiều trẻ sơ sinh tử vong

Cảnh báo: Nôi trẻ em Fisher-Price Rock'n Play khiến nhiều trẻ sơ sinh tử vong

Nôi rung Fisher-Price bị thu hồi sau khi 30 trẻ tử vong

Nôi rung Fisher-Price bị thu hồi sau khi 30 trẻ tử vong

Fisher-Price thu hồi nôi ru ngủ cho trẻ sơ sinh

Fisher-Price thu hồi nôi ru ngủ cho trẻ sơ sinh

Hãng Fisher-Price của Mỹ phải thu hồi gần 5 triệu sản phẩm nôi rung cho trẻ sơ sinh

Hãng Fisher-Price của Mỹ phải thu hồi gần 5 triệu sản phẩm nôi rung cho trẻ sơ sinh

Thu hồi gần 5 triệu sản phẩm nôi rung cho trẻ sơ sinh

Thu hồi gần 5 triệu sản phẩm nôi rung cho trẻ sơ sinh

Điều tra ghế ngủ trẻ em hiệu Fisher Price vì khiến 10 trẻ tử vong

Điều tra ghế ngủ trẻ em hiệu Fisher Price vì khiến 10 trẻ tử vong

Hơn 30 trẻ tử vong liên quan nôi rung?

Hơn 30 trẻ tử vong liên quan nôi rung?

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Cảnh báo không dùng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh đã biết lẫy

Cảnh báo không dùng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh đã biết lẫy