Mẹ Thượng nghị sỹ John McCain – gần 100 tuổi vẫn lái xe 'đi phượt'

Mẹ Thượng nghị sỹ John McCain – gần 100 tuổi vẫn lái xe 'đi phượt'

Người phụ nữ truyền cảm hứng suốt đời Thượng nghị sỹ John McCain

Người phụ nữ truyền cảm hứng suốt đời Thượng nghị sỹ John McCain

Những hình ảnh cảm động tại lễ viếng Thượng nghị sĩ John McCain

Những hình ảnh cảm động tại lễ viếng Thượng nghị sĩ John McCain

Những hình ảnh trong lễ truy điệu trang trọng Thượng nghị sĩ John McCain tại Điện Capitol

Những hình ảnh trong lễ truy điệu trang trọng Thượng nghị sĩ John McCain tại Điện Capitol

Những điều ít biết về người mẹ có ảnh hưởng lớn đến Thượng nghị sĩ John McCain

Những điều ít biết về người mẹ có ảnh hưởng lớn đến Thượng nghị sĩ John McCain

Những điều ít biết về người mẹ có ảnh hưởng lớn đến Thượng nghị sĩ John McCain

Những điều ít biết về người mẹ có ảnh hưởng lớn đến Thượng nghị sĩ John McCain

Người mẹ 106 tuổi tiễn Thượng nghị sĩ McCain về nơi an nghỉ cuối cùng

Người mẹ 106 tuổi tiễn Thượng nghị sĩ McCain về nơi an nghỉ cuối cùng

Mẫu thân 106 tuổi tiễn biệt con trai John McCain lần cuối

Mẫu thân 106 tuổi tiễn biệt con trai John McCain lần cuối

TNS John McCain - tiếng nói đi đầu vun đắp quan hệ Việt - Mỹ

TNS John McCain - tiếng nói đi đầu vun đắp quan hệ Việt - Mỹ

Thượng nghị sĩ McCain với các mốc thời gian và phát biểu đáng nhớ

Thượng nghị sĩ McCain với các mốc thời gian và phát biểu đáng nhớ