Florida khước từ đề xuất lấy tên ông Trump đặt cho sân bay

Florida khước từ đề xuất lấy tên ông Trump đặt cho sân bay

Tên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ không được dùng để đặt cho sân bay ở hạt Palm Beach và...
Ông Trump vỡ mộng được đặt tên mình cho sân bay ở quê nhà

Ông Trump vỡ mộng được đặt tên mình cho sân bay ở quê nhà

Vì sao quê nhà từ chối đặt tên sân bay theo ông Trump?

Vì sao quê nhà từ chối đặt tên sân bay theo ông Trump?

Bang Florida từ chối đổi tên sân bay địa phương thành Trump

Bang Florida từ chối đổi tên sân bay địa phương thành Trump

Chung tay hành động vì sự sống của thiên nhiên và con người

Chung tay hành động vì sự sống của thiên nhiên và con người

Hành động vì sự sống của thiên nhiên và con người

Hành động vì sự sống của thiên nhiên và con người

Trái Đất đang ở trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Trái Đất đang ở trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Khủng hoảng khí hậu và phản ứng của các bên

Khủng hoảng khí hậu và phản ứng của các bên

Cảnh báo tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Cảnh báo tình trạng khẩn cấp về khí hậu

'Tuyên bố khẩn' về môi trường và hậu quả thảm khốc từ hơn 11.000 nhà khoa học toàn cầu

'Tuyên bố khẩn' về môi trường và hậu quả thảm khốc từ hơn 11.000 nhà khoa học toàn cầu