Phát hiện kho tiền vàng nguyên chất 1.100 năm tuổi

Phát hiện kho tiền vàng nguyên chất 1.100 năm tuổi

Một kho tiền vàng nguyên chất quý hiếm từ thời kỳ Abbasid, có niên đại khoảng 1.100 năm trước đã được phát...
Đào được bình cổ chứa kho báu hơn 1.100 năm

Đào được bình cổ chứa kho báu hơn 1.100 năm

Tìm thấy kho báu 1100 tuổi toàn tiền vàng dưới lòng đất ở Israel

Tìm thấy kho báu 1100 tuổi toàn tiền vàng dưới lòng đất ở Israel

Nhóm thiếu niên tìm được bình chứa hàng trăm đồng vàng cổ

Nhóm thiếu niên tìm được bình chứa hàng trăm đồng vàng cổ

Đi nghỉ hè, hai thiếu niên tìm được kho báu nghìn năm

Đi nghỉ hè, hai thiếu niên tìm được kho báu nghìn năm

Hai học sinh tìm thấy kho báu tiền xu vàng ròng 1.100 năm tuổi

Hai học sinh tìm thấy kho báu tiền xu vàng ròng 1.100 năm tuổi

Israel: Phát hiện kho báu tiền vàng niên đại hơn 1.000 năm

Phát hiện kho tiền vàng có niên đại hơn 1.000 năm tại Israel

Phát lộ kho tiền vàng có niên đại hơn 1.000 năm tại Israel

Israel: Bí ẩn 'con heo đất' với những đồng tiền vàng 1.200 năm tuổi được phát hiện

Israel phát hiện những đồng xu vàng 900 năm tuổi