Cái kết của ngân hàng tinh trùng chỉ nhận người hiến tặng đạt giải Nobel

Cái kết của ngân hàng tinh trùng chỉ nhận người hiến tặng đạt giải Nobel

Ngân hàng tinh trùng thiên tài được kỳ vọng sẽ chỉ nhận tinh trùng của những nhà khoa học từng đạt giải Nobel.