Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng

Chiều ngày 26/10/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ...
Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ

Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ

Trưởng Ban Kinh tế TW tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Trưởng Ban Kinh tế TW tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Kinh tế, thương mại – trụ cột quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Kinh tế, thương mại – trụ cột quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ

Kinh tế, thương mại luôn là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ

Kinh tế, thương mại luôn là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Hoa Kỳ mong muốn hợp tác với Việt Nam về tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng

Hoa Kỳ mong muốn hợp tác với Việt Nam về tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng