Tướng Mỹ thăm đền thờ Hai Bà Trưng và góc nhìn ông Dương Trung Quốc

Tướng Mỹ thăm đền thờ Hai Bà Trưng và góc nhìn ông Dương Trung Quốc

Bế mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Bế mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Hợp tác giữa lực lượng Lục quân khu vực Ấn Độ Dương – châu Á – Thái Bình Dương trong cứu trợ nhân đạo

Hợp tác giữa lực lượng Lục quân khu vực Ấn Độ Dương – châu Á – Thái Bình Dương trong cứu trợ nhân đạo

Quân đội đóng vai trò quan trọng trong ứng phó các tình huống khẩn cấp khi có thảm họa

Quân đội đóng vai trò quan trọng trong ứng phó các tình huống khẩn cấp khi có thảm họa

Đại tướng Mỹ: Cùng làm việc để tạo ra thay đổi lớn

Đại tướng Mỹ: Cùng làm việc để tạo ra thay đổi lớn

Quân đội Việt Nam sẵn sàng hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa

Quân đội Việt Nam sẵn sàng hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa

Việt Nam lần đầu tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương

Việt Nam lần đầu tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo quản lý lục quân Thái Bình Dương

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo quản lý lục quân Thái Bình Dương

Đại tướng Mỹ thăm và dâng hương đền thờ Hai Bà Trưng

Đại tướng Mỹ thăm và dâng hương đền thờ Hai Bà Trưng

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Đại tướng Mỹ thăm đền Hai Bà Trưng

Đại tướng Mỹ thăm đền Hai Bà Trưng

Đại tướng Mỹ thăm đền thờ Hai Bà Trưng

Đại tướng Mỹ thăm đền thờ Hai Bà Trưng

Lục quân 27 nước đến Hà Nội trao đổi kinh nghiệm ứng phó thảm họa, thiên tai

Lục quân 27 nước đến Hà Nội trao đổi kinh nghiệm ứng phó thảm họa, thiên tai

Khai mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Khai mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng tham gia trợ giúp các nước khắc phục hậu quả thiên tai

Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng tham gia trợ giúp các nước khắc phục hậu quả thiên tai

Quân đội Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ các nước cứu trợ thảm họa

Quân đội Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ các nước cứu trợ thảm họa

Quân đội là lực lượng đầu tiên được triển khai ứng phó với thảm họa thiên tai

Quân đội là lực lượng đầu tiên được triển khai ứng phó với thảm họa thiên tai

Sĩ quan cấp cao 27 nước tới Hà Nội bàn chuyện cứu trợ thảm họa

Sĩ quan cấp cao 27 nước tới Hà Nội bàn chuyện cứu trợ thảm họa

Chung tay đối mặt với thảm họa

Chung tay đối mặt với thảm họa

Khai mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Khai mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

PAMS-42: Quân đội Việt Nam sẵn sàng làm hết sức mình cứu trợ thảm họa quốc tế

PAMS-42: Quân đội Việt Nam sẵn sàng làm hết sức mình cứu trợ thảm họa quốc tế