Bế mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Bế mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Hợp tác giữa lực lượng Lục quân khu vực Ấn Độ Dương – châu Á – Thái Bình Dương trong cứu trợ nhân đạo

Hợp tác giữa lực lượng Lục quân khu vực Ấn Độ Dương – châu Á – Thái Bình Dương trong cứu trợ nhân đạo

Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42

Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42

Đại tướng Mỹ muốn đạp xe xuyên Việt

Đại tướng Mỹ muốn đạp xe xuyên Việt

Việt Nam lần đầu tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương

Việt Nam lần đầu tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương

Tư lệnh Lục quân Mỹ cam kết hợp tác cùng Việt Nam về tìm kiếm cứu nạn thiên tai

Tư lệnh Lục quân Mỹ cam kết hợp tác cùng Việt Nam về tìm kiếm cứu nạn thiên tai

Tướng Mỹ khẳng định hợp tác cùng Việt Nam đảm bảo tự do hàng hải và luật lệ quốc tế

Tướng Mỹ khẳng định hợp tác cùng Việt Nam đảm bảo tự do hàng hải và luật lệ quốc tế

Đại tướng Hoa Kỳ thăm đền Hai Bà Trưng và ca ngợi quân đội Việt Nam

Đại tướng Hoa Kỳ thăm đền Hai Bà Trưng và ca ngợi quân đội Việt Nam

Tư lệnh Lục quân, Đại sứ Hoa Kỳ thăm và dâng hương tại đền Hai Bà Trưng

Tư lệnh Lục quân, Đại sứ Hoa Kỳ thăm và dâng hương tại đền Hai Bà Trưng

Lục quân 27 nước đến Hà Nội trao đổi kinh nghiệm ứng phó thảm họa, thiên tai

Lục quân 27 nước đến Hà Nội trao đổi kinh nghiệm ứng phó thảm họa, thiên tai

Quân đội Việt Nam và Mỹ đồng tổ chức Hội thảo Lục quân PAMS-42

Quân đội Việt Nam và Mỹ đồng tổ chức Hội thảo Lục quân PAMS-42

Sĩ quan cấp cao 27 nước tới Hà Nội bàn chuyện cứu trợ thảm họa

Sĩ quan cấp cao 27 nước tới Hà Nội bàn chuyện cứu trợ thảm họa

Tư lệnh Lục quân Mỹ: Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các nước trong khu vực

Tư lệnh Lục quân Mỹ: Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các nước trong khu vực