Xác định giá trị của 9 ô vuông nhỏ trong hình vuông lớn

Xác định giá trị của 9 ô vuông nhỏ trong hình vuông lớn

Câu đố tính tiền trước khi ăn trưa

Câu đố tính tiền trước khi ăn trưa

Cách đơn giản tính giá trị 1 + 6 khi 2 + 3 = 25

Cách đơn giản tính giá trị 1 + 6 khi 2 + 3 = 25

Tính giá trị 1 + 6 khi 2 + 3 = 25

Tính giá trị 1 + 6 khi 2 + 3 = 25

Cần bao nhiêu que xếp thành cây theo yêu cầu?

Cần bao nhiêu que xếp thành cây theo yêu cầu?

Câu đố xây nhà hát hoàng gia hình tròn

Câu đố xây nhà hát hoàng gia hình tròn

Di chuyển một que diêm biến phép tính 3 + 9 - 5 = 8 thành đúng

Thử IQ: 97% người giải sai câu đố tìm mật mã để thoát khỏi phòng kín

97% người giải sai câu đố tìm mật mã để thoát khỏi phòng kín