Quảng Bình cấp phép khai thác du lịch hang Sơn Đoòng đến năm 2030

Quảng Bình cấp phép khai thác du lịch hang Sơn Đoòng đến năm 2030

Quảng Bình thực hiện quyết định chưa từng có tiền lệ khi cấp phép khai thác du lịch hang Sơn Đoòng trong 10...