Trường Đại học chuyển sang dạy học trực tuyến hoàn toàn vì sinh viên đã thích nghi

Trường Đại học chuyển sang dạy học trực tuyến hoàn toàn vì sinh viên đã thích nghi

Trường ĐH chuyển qua hình thức dạy trực tuyến do sinh viên đã thích nghi

Trường ĐH chuyển qua hình thức dạy trực tuyến do sinh viên đã thích nghi

Mở rộng tầm ảnh hưởng của các trường đại học quốc tế

Mở rộng tầm ảnh hưởng của các trường đại học quốc tế

RMIT tăng thêm 4 suất học bổng cho sinh viên khuyết tật và khó khăn

RMIT tăng thêm 4 suất học bổng cho sinh viên khuyết tật và khó khăn

Con đường giành học bổng trường quốc tế của sinh viên khiếm thị

Con đường giành học bổng trường quốc tế của sinh viên khiếm thị

RMIT đóng góp 47 tỷ đồng qua chương trình học bổng thường niên

RMIT đóng góp 47 tỷ đồng qua chương trình học bổng thường niên

Hơn 100 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng của Đại học RMIT

RMIT hợp tác với Mindshare Việt Nam nâng cao trải nghiệm học cho sinh viên ngành sáng tạo

11 sinh viên RMIT Việt Nam giành giải thưởng cuộc thi sáng tạo Vietnam Young Lions 2019