Google Earth phát hiện đĩa bay UFO rơi

Google Earth phát hiện đĩa bay UFO rơi

Hình ảnh từ bản đồ Google Earth đã ghi nhận được một vật thể trông rất giống với đĩa bay UFO rơi tại một...