Sắp giải mã được bí mật Stonehenge?

Sắp giải mã được bí mật Stonehenge?

Tại khu vực đồi Preseli phía Tây xứ Wales, các nhà địa chất học Anh vừa phát hiện 2 địa điểm mà từ đó, một...