Nhân tài hội tụ tại Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu của Microsoft 2018

Nhân tài hội tụ tại Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu của Microsoft 2018

'Thầy giáo truyền cảm hứng' được vinh danh tại Diễn đàn Giáo dục toàn cầu

'Thầy giáo truyền cảm hứng' được vinh danh tại Diễn đàn Giáo dục toàn cầu

Thầy giáo dạy tin học bằng bảng đen gây xúc động mạnh được Microsoft tặng máy tính

Thầy giáo dạy tin học bằng bảng đen gây xúc động mạnh được Microsoft tặng máy tính

Không có máy tính, thầy giáo vẽ từng chi tiết của phần mềm để dạy học trò

Không có máy tính, thầy giáo vẽ từng chi tiết của phần mềm để dạy học trò

Microsoft hứa tặng máy tính cho thầy giáo vẽ màn hình MS Word lên bảng

Microsoft hứa tặng máy tính cho thầy giáo vẽ màn hình MS Word lên bảng

Microsoft hứa tặng máy tính cho thầy giáo vẽ màn hình MS Word lên bảng

Microsoft hứa tặng máy tính cho thầy giáo vẽ màn hình MS Word lên bảng

Thầy giáo Ghana nổi như cồn vì dạy tin học 'chay'

Thầy giáo Ghana nổi như cồn vì dạy tin học 'chay'

Thầy giáo dạy tin học bằng bảng phấn gây 'sốt'

Thầy giáo dạy tin học bằng bảng phấn gây 'sốt'