Rơi xuống bể phốt 3 ngày, người phụ nữ sống sót thần kỳ

Rơi xuống bể phốt 3 ngày, người phụ nữ sống sót thần kỳ

Tìm khắp nơi nhưng không thấy hình bóng mẹ đâu, cô lại càng sợ hãi. Thật lâu sau, cô mới phát hiện mẹ mình...