Tàu gần 50.000 tấn cập Cảng Vũng Áng đầu xuân Mậu Tuất

Tàu gần 50.000 tấn cập Cảng Vũng Áng đầu xuân Mậu Tuất

Cảng biển nhộn nhịp bốc dỡ hàng hóa ngày đầu xuân

Cảng biển nhộn nhịp bốc dỡ hàng hóa ngày đầu xuân

Cảng Vũng Áng 'mở hàng' đầu năm đón tàu gần 50 ngàn tấn

Cảng Vũng Áng 'mở hàng' đầu năm đón tàu gần 50 ngàn tấn

4 tàu lớn cập cảng Vũng Áng những ngày đầu xuân

4 tàu lớn cập cảng Vũng Áng những ngày đầu xuân

Khai xuân, cảng Vũng Áng bốc dỡ hơn 85.000 tấn hàng

Khai xuân, cảng Vũng Áng bốc dỡ hơn 85.000 tấn hàng

Cảng Vũng Áng đón tàu hàng đầu tiên trong năm mới Mậu Tuất 2018

Cảng Vũng Áng đón tàu hàng đầu tiên trong năm mới Mậu Tuất 2018

Tàu gần 50.000 tấn của Marshall Islands cập Cảng Vũng Áng

Tàu gần 50.000 tấn của Marshall Islands cập Cảng Vũng Áng

4 tàu lớn cập Cảng Vũng Áng bốc dỡ hàng những ngày đầu xuân

4 tàu lớn cập Cảng Vũng Áng bốc dỡ hàng những ngày đầu xuân