Người Kurd: Nhận vũ khí Mỹ, nhờ Syria đánh Thổ Nhĩ Kỳ

Người Kurd: Nhận vũ khí Mỹ, nhờ Syria đánh Thổ Nhĩ Kỳ

Syria: Mỹ từ bỏ, 'lá bài' người Kurd nhẹ nhàng chuyển sang tay ông Putin

Syria: Mỹ từ bỏ, 'lá bài' người Kurd nhẹ nhàng chuyển sang tay ông Putin

Syria: Đối thoại để chấm dứt chiến tranh

Syria: Đối thoại để chấm dứt chiến tranh

Đồng minh Mỹ kêu gọi ngừng chống Assad, cứu lấy Syria

Đồng minh Mỹ kêu gọi ngừng chống Assad, cứu lấy Syria

Chính quyền Damascus và người Kurd đồng thuận hướng tới một 'Syria dân chủ'

Chính quyền Damascus và người Kurd đồng thuận hướng tới một 'Syria dân chủ'

Syria đàm phán hướng đến thành lập chính phủ 'dân chủ và phân quyền' mới

Syria đàm phán hướng đến thành lập chính phủ 'dân chủ và phân quyền' mới

Hội đồng Dân chủ Syria nhất trí đàm phán với chính phủ để chấm dứt bạo lực

Hội đồng Dân chủ Syria nhất trí đàm phán với chính phủ để chấm dứt bạo lực

Người Kurd: Chính quyền đàm phán - lực hướng tâm Damascus tạo hình?

Người Kurd: Chính quyền đàm phán - lực hướng tâm Damascus tạo hình?

Bất ngờ kết quả thỏa thuận giữa SDF người Kurd và quân Chính phủ Syria

Bất ngờ kết quả thỏa thuận giữa SDF người Kurd và quân Chính phủ Syria

Hội đồng người Kurd đàm phán với Chính phủ Syria tại Damascus

Hội đồng người Kurd đàm phán với Chính phủ Syria tại Damascus