25 thuyền viên người Việt trên tàu dầu bốc cháy tại Hồng Kông

25 thuyền viên người Việt trên tàu dầu bốc cháy tại Hồng Kông

Clip: Cận cảnh tàu chở dầu Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong

Clip: Cận cảnh tàu chở dầu Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong

Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bốc cháy, 1 người chết

Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bốc cháy, 1 người chết

Tàu Việt Nam cháy dữ dội ở Hong Kong, người dân tưởng động đất

Tàu Việt Nam cháy dữ dội ở Hong Kong, người dân tưởng động đất

Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam cháy ngoài khơi Hong Kong, 1 người chết

Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam cháy ngoài khơi Hong Kong, 1 người chết

Tàu chở dầu quốc tịch Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hồng Kông

Tàu chở dầu quốc tịch Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hồng Kông

Tàu dầu mang cờ Việt Nam bốc cháy trên biển Hồng Kông

Tàu dầu mang cờ Việt Nam bốc cháy trên biển Hồng Kông

Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam phát nổ sau khi rời Trung Quốc, ít nhất 1 người chết

Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam phát nổ sau khi rời Trung Quốc, ít nhất 1 người chết

Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong, ít nhất 1 người thiệt mạng

Tàu dầu treo cờ Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong

Tàu dầu treo cờ Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong