Syria dọa tấn công sân bay Tel Aviv của Israel

Syria dọa tấn công sân bay Tel Aviv của Israel

Syria đe dọa sẽ tấn công sân bay Israel trừ khi Liên Hiệp Quốc can thiệp buộc Israel chấm dứt xâm phạm...