Trường hè Phát triển Việt Nam 2020 tài trợ 100% học phí cho học viên

Trường hè Phát triển Việt Nam 2020 tài trợ 100% học phí cho học viên

120 bạn trẻ xuất sắc nhất được lựa chọn từ 961 hồ sơ đăng ký, sẽ chính thức tham gia Trường hè Phát triển...