Mắc cạn, hơn trăm con cá voi phơi xác trên bờ biển

Mắc cạn, hơn trăm con cá voi phơi xác trên bờ biển

Phát hiện 28 cá voi mắc cạn chết trên bờ biển nước Úc

Phát hiện 28 cá voi mắc cạn chết trên bờ biển nước Úc

New Zealand: 145 con cá voi chết do mắc cạn

New Zealand: 145 con cá voi chết do mắc cạn

145 con cá voi chết do mắc cạn ở New Zealand

145 con cá voi chết do mắc cạn ở New Zealand

New Zealand: Cá voi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

New Zealand: Cá voi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Hàng trăm con cá voi chết bí ẩn, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Hàng trăm con cá voi chết bí ẩn, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Bí ẩn hơn trăm con cá voi phơi xác trên bờ biển

Bí ẩn hơn trăm con cá voi phơi xác trên bờ biển

145 cá voi chết vì mắc cạn tại New Zealand

145 cá voi chết vì mắc cạn tại New Zealand

145 con cá voi mắc cạn bí ẩn ở New Zealand

145 con cá voi mắc cạn bí ẩn ở New Zealand

New Zealand: 145 con cá voi bất ngờ mắc cạn rồi nằm chết đầy bờ biển

New Zealand: 145 con cá voi bất ngờ mắc cạn rồi nằm chết đầy bờ biển

Hàng trăm cá voi chết bí ẩn, nằm phơi xác trên bờ biển New Zealand

Hàng trăm cá voi chết bí ẩn, nằm phơi xác trên bờ biển New Zealand

145 con cá voi chết đồng loạt ở bờ biển New Zealand

145 con cá voi chết đồng loạt ở bờ biển New Zealand