Cách bật nút Play hoặc Pause trên thanh công cụ của Chrome

Cách bật nút Play hoặc Pause trên thanh công cụ của Chrome

Với nút Play hoặc Pause mới của Chrome, bạn có thể dễ dàng kiểm soát phát âm thanh từ bất kỳ trang nào.