Đối thủ của ông Maduro và các quan sát viên quốc tế công nhận bầu cử ở Venezuela

Đối thủ của ông Maduro và các quan sát viên quốc tế công nhận bầu cử ở Venezuela

Vượt qua phép thử

Vượt qua phép thử

Ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela

Ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela

Bầu cử Venezuela: CNE khẳng định cuộc bầu cử diễn ra minh bạch

Bầu cử Venezuela: CNE khẳng định cuộc bầu cử diễn ra minh bạch

Tổng thống Venezuela Maduro tái đắc cử

Tổng thống Venezuela Maduro tái đắc cử

Venezuela bầu cử tổng thống mới

Venezuela bầu cử tổng thống mới

Mỹ tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử Venezuela

Mỹ tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử Venezuela

Venezuela bầu cử Tổng thống

Venezuela bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống

Venezuela bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống

'Cuộc thử lửa' chính phủ cách mạng Bolivar

'Cuộc thử lửa' chính phủ cách mạng Bolivar

Tổng thống Venezuela cam kết giải quyết khủng hoảng kinh tế-xã hội

Tổng thống Venezuela cam kết giải quyết khủng hoảng kinh tế-xã hội

Bầu cử Tổng thống Venezuela nóng dần lên với các chiến dịch vận động tranh cử

Bầu cử Tổng thống Venezuela nóng dần lên với các chiến dịch vận động tranh cử