Vietnam Airlines khai thác các máy bay phản lực loại nhỏ

Vietnam Airlines khai thác các máy bay phản lực loại nhỏ

Vietnam Airlines sẽ khai thác thêm các dòng máy bay phản lực loại nhỏ

Vietnam Airlines sẽ khai thác thêm các dòng máy bay phản lực loại nhỏ

Vietnam Airlines khai thác dòng máy bay phản lực loại nhỏ

Vietnam Airlines khai thác dòng máy bay phản lực loại nhỏ

Vietnam Airlines tính thay dần máy bay ATR bằng tàu bay thế hệ mới

Vietnam Airlines tính thay dần máy bay ATR bằng tàu bay thế hệ mới

Thay thế dần ATR bằng máy bay phản lực loại nhỏ khoảng 100 ghế

Thay thế dần ATR bằng máy bay phản lực loại nhỏ khoảng 100 ghế

Nửa năm, Vietnam Airlines đã đạt lợi nhuận 'khủng' gần 1.920 tỷ đồng

Nửa năm, Vietnam Airlines đã đạt lợi nhuận 'khủng' gần 1.920 tỷ đồng

Nửa đầu năm, Vietnam Airlines thu về gần 2.000 tỷ đồng lợi nhuận

Nửa đầu năm, Vietnam Airlines thu về gần 2.000 tỷ đồng lợi nhuận

Vietnam Airlines công bố lãi 'khủng', vượt xa kỳ vọng

Vietnam Airlines công bố lãi 'khủng', vượt xa kỳ vọng

Vietnam Airlines đạt lợi nhuận hơn 1.900 tỷ đồng trong sáu tháng

Vietnam Airlines đạt lợi nhuận hơn 1.900 tỷ đồng trong sáu tháng