'Hai Phượng' Ngô Thanh Vân bất ngờ đến mừng Lý Hải ra mắt 'Lật mặt 4'

'Hai Phượng' Ngô Thanh Vân bất ngờ đến mừng Lý Hải ra mắt 'Lật mặt 4'

'Lật mặt: Nhà có khách' công chiếu tại Mỹ và Australia

'Lật mặt: Nhà có khách' công chiếu tại Mỹ và Australia

Phim của Lý Hải chiếu ở Mỹ và Úc

Phim của Lý Hải chiếu ở Mỹ và Úc

Lý Hải bất ngờ mang phim ma hài 17 tỷ sang Mỹ và Úc công chiếu

Lý Hải bất ngờ mang phim ma hài 17 tỷ sang Mỹ và Úc công chiếu

'Lật mặt: Nhà có khách' của Lý Hải sẽ chiếu tại Mỹ và Úc

'Lật mặt: Nhà có khách' của Lý Hải sẽ chiếu tại Mỹ và Úc

TRƯỚC NGÀY CÔNG CHIẾU, NSX THÔNG BÁO LẬT MẶT 4 SẼ CÓ MẶT TẠI MỸ VÀ ÚC

TRƯỚC NGÀY CÔNG CHIẾU, NSX THÔNG BÁO LẬT MẶT 4 SẼ CÓ MẶT TẠI MỸ VÀ ÚC

'Lật mặt: Nhà có khách' được phát hành tại Mỹ và Úc

'Lật mặt: Nhà có khách' được phát hành tại Mỹ và Úc

Lý Hải mang phim 17 tỷ 'Lật mặt 4' sang Mỹ

Lý Hải mang phim 17 tỷ 'Lật mặt 4' sang Mỹ

'Lật mặt 4' của Lý Hải được công chiếu tại Mỹ và Úc

'Lật mặt 4' của Lý Hải được công chiếu tại Mỹ và Úc