Những tính năng đáng chú ý trên bản cập nhật Windows 10 Redstone 5

Những tính năng đáng chú ý trên bản cập nhật Windows 10 Redstone 5

Windows 10 đã thay đổi cách thay đổi hoạt động của tổ hợp phím Alt+Tab

Windows 10 đã thay đổi cách thay đổi hoạt động của tổ hợp phím Alt+Tab

Bộ phím tắt Alt+Tab sẽ đảm nhiệm chức năng khác thay vì chuyển ứng dụng?

Bộ phím tắt Alt+Tab sẽ đảm nhiệm chức năng khác thay vì chuyển ứng dụng?

Ngắm những hình ảnh đầu tiên về chủ đề nền tối của File Explorer trên Windows

Ngắm những hình ảnh đầu tiên về chủ đề nền tối của File Explorer trên Windows

Microsoft thay đổi tác dụng của cụm phím Alt+Tab, đảo lộn thói quen làm việc của người dùng Windows 10

Microsoft thay đổi tác dụng của cụm phím Alt+Tab, đảo lộn thói quen làm việc của người dùng Windows 10

Windows có chủ đề màu tối cho File Explorer

Windows có chủ đề màu tối cho File Explorer

Microsoft hoãn bản cập nhật Windows 10 vì lỗi màn hình xanh

Microsoft hoãn bản cập nhật Windows 10 vì lỗi màn hình xanh

Dính lỗi 'màn hình xanh', khiến Windows 10 Spring Creators trễ hẹn

Dính lỗi 'màn hình xanh', khiến Windows 10 Spring Creators trễ hẹn

Windows 10 Spring Creators Update trễ hẹn là do dính lỗi 'màn hình xanh chết chóc'

Windows 10 Spring Creators Update trễ hẹn là do dính lỗi 'màn hình xanh chết chóc'

Cận cảnh 'Sets' - tính năng duyệt file theo tab trên Windows 10 Redstone 5

Cận cảnh 'Sets' - tính năng duyệt file theo tab trên Windows 10 Redstone 5

Windows 10 Spring Creators Update sẽ ra mắt ngay trong tháng 4 tới?

Windows 10 Spring Creators Update sẽ ra mắt ngay trong tháng 4 tới?

Microsoft cuối cùng đã mang 'tab' lên File Explorer

Microsoft cuối cùng đã mang 'tab' lên File Explorer

Microsoft vừa tung ra bản cập nhật Redstone 5

Microsoft vừa tung ra bản cập nhật Redstone 5

Máy tính ảo trực tuyến

Máy tính ảo trực tuyến