Dự báo bão: Các nước trên Thế giới đều không thể đưa dự báo tuyệt đối chính xác

Dự báo bão: Các nước trên Thế giới đều không thể đưa dự báo tuyệt đối chính xác

Dự báo bão: Các nước trên Thế giới đều không thể đưa dự báo tuyệt đối chính xác

Dự báo bão: Các nước trên Thế giới đều không thể đưa dự báo tuyệt đối chính xác

Dự báo bão: Khó chính xác tuyệt đối

Dự báo bão: Khó chính xác tuyệt đối

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo bão

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo bão

Chuyên gia khí tượng thừa nhận dự báo cường độ bão còn gặp khó khăn

Chuyên gia khí tượng thừa nhận dự báo cường độ bão còn gặp khó khăn

Việt Nam tiếp cận công nghệ dự báo bão hiện đại

Việt Nam tiếp cận công nghệ dự báo bão hiện đại

Dùng mạng xã hội để cảnh báo thiên tai tới người dân

Dùng mạng xã hội để cảnh báo thiên tai tới người dân

Còn người chết vì thiên tai, ngành khí tượng chưa hoàn thành nhiệm vụ

Còn người chết vì thiên tai, ngành khí tượng chưa hoàn thành nhiệm vụ