Hành khách Mỹ bỏ quên ba lô tiền trên máy bay tới TPHCM

Hành khách Mỹ bỏ quên ba lô tiền trên máy bay tới TPHCM

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen tổ bay Jetstar trả hơn 230 triệu cho khách bỏ quên

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen tổ bay Jetstar trả hơn 230 triệu cho khách bỏ quên

Của hồi cố chủ

Của hồi cố chủ

Vietnam Airlines, Jetstar Pacific khuyến cáo khách hàng cảnh giác nạn trộm cắp trên máy bay

Vietnam Airlines, Jetstar Pacific khuyến cáo khách hàng cảnh giác nạn trộm cắp trên máy bay

Khách Mỹ bỏ quên hơn 230 triệu đồng trên máy bay

Khách Mỹ bỏ quên hơn 230 triệu đồng trên máy bay

Một Việt kiều từ Đà Nẵng vào TP.HCM, bỏ quên hơn 230 triệu đồng trên máy bay

Một Việt kiều từ Đà Nẵng vào TP.HCM, bỏ quên hơn 230 triệu đồng trên máy bay

Trả lại du khách quốc tịch Mỹ bỏ quên hơn 230 triệu đồng trên máy bay

Trả lại du khách quốc tịch Mỹ bỏ quên hơn 230 triệu đồng trên máy bay