Su-30MK2 Việt Nam có thể trang bị tên lửa siêu thanh Rampage Israel?

Su-30MK2 Việt Nam có thể trang bị tên lửa siêu thanh Rampage Israel?

Tên lửa đạn đạo không đối đất Rampage do Israel chế tạo được xem là phiên bản phóng từ trên không của pháo...