Tân Thủ tướng Palestine tuyên thệ nhậm chức

Tân Thủ tướng Palestine tuyên thệ nhậm chức

Palestine sẽ công bố chính phủ mới trong vài ngày tới

Thăng trầm của một số Thủ tướng Palestine

Thăng trầm của một số Thủ tướng Palestine

Tân Thủ tướng Palestine hy vọng sớm thành lập chính phủ qua tham vấn

Tân Thủ tướng Palestine hy vọng sớm thành lập chính phủ qua tham vấn

Tân Thủ tướng Palestine hy vọng sớm thành lập chính phủ qua tham vấn

Tân Thủ tướng Palestine hy vọng sớm thành lập chính phủ qua tham vấn

Tổng thống Palestine bổ nhiệm thành viên Fatah làm Thủ tướng mới

Tổng thống Palestine bổ nhiệm thành viên Fatah làm Thủ tướng mới

Tổng thống Palestine chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng

Palestine: Thủ tướng và nội các từ chức, nỗ lực hòa giải với Hamas thất bại hoàn toàn

Chính quyền Palestine đệ đơn từ chức

Điện mừng