Nissan Maxima 2019: Thêm nhiều công nghệ an toàn hiện đại

Nissan Maxima 2019 vừa chính thức được ra mắt tại triển lãm ô-tô Los Angeles 2019 với những cái tiến đáng...