Dòng chảy Phương Bắc 2: Nhà thầu sẽ điều chỉnh thời điểm hoàn thành nếu Mỹ áp lệnh trừng phạt mới

Dòng chảy Phương Bắc 2: Nhà thầu sẽ điều chỉnh thời điểm hoàn thành nếu Mỹ áp lệnh trừng phạt mới

Các nhà đầu tư châu Âu cam kết tham gia Dòng chảy Phương Bắc 2

Các nhà đầu tư châu Âu cam kết tham gia Dòng chảy Phương Bắc 2

Nga hoàn thành được 3/4 tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2

Nga hoàn thành được 3/4 tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2

Nhà đầu tư Nord Stream-2 cam kết thông dòng vào năm 2019

Nhà đầu tư Nord Stream-2 cam kết thông dòng vào năm 2019

Mỹ định trừng phạt Nord Stream-2, Nga nói chuyện pháp lý

Mỹ định trừng phạt Nord Stream-2, Nga nói chuyện pháp lý

70% dự án Nord Stream-2 đã hoàn thành

70% dự án Nord Stream-2 đã hoàn thành

Đức nói 'không phải một bang của Mỹ'

Nga, Đức hối hả gỡ rối con đường năng lượng trước khe cửa EU

Bảo vệ quan hệ với Nga, Đức tuyên bố không phải 'tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ'

'Độc quyền Ukraine' về vận chuyển khí đốt đang đi đến hồi kết