iPhone X bất ngờ phát nổ trong quá trình cập nhật iOS 12.1

iPhone X bất ngờ phát nổ trong quá trình cập nhật iOS 12.1

Công nghệ 24h: Việt Nam sẽ thử nghiệm 5G vào năm sau

Công nghệ 24h: Việt Nam sẽ thử nghiệm 5G vào năm sau

iPhone X phát nổ khi cập nhật lên iOS 12.1?

iPhone X phát nổ khi cập nhật lên iOS 12.1?

iPhone X bất ngờ phát nổ khi cập nhật lên iOS 12.1

iPhone X bất ngờ phát nổ khi cập nhật lên iOS 12.1

iPhone X phát nổ ngay sau khi được cập nhật lên iOS 12.1

iPhone X phát nổ ngay sau khi được cập nhật lên iOS 12.1

iPhone X 'bốc hỏa' vì vừa cắm sạc vừa update iOS

iPhone X 'bốc hỏa' vì vừa cắm sạc vừa update iOS

iPhone X phát nổ sau khi nâng cấp iOS 12.1

iPhone X phát nổ sau khi nâng cấp iOS 12.1

Sốc: iPhone X bất ngờ bốc cháy khi cập nhật phần mềm

Sốc: iPhone X bất ngờ bốc cháy khi cập nhật phần mềm

Iphone X đột nhiên phát nổ

Iphone X đột nhiên phát nổ

iPhone X phát nổ khi đang cập nhật iOS 12.1?

iPhone X phát nổ khi đang cập nhật iOS 12.1?

iPhone X phát nổ vì 'lỡ dại' cắm sạc lúc nâng cấp iOS

iPhone X phát nổ vì 'lỡ dại' cắm sạc lúc nâng cấp iOS

iPhone X phát nổ sau khi nâng cấp iOS 12.1

iPhone X phát nổ sau khi nâng cấp iOS 12.1