Bản đồ nhận biết ghế máy bay có trẻ em

Bản đồ nhận biết ghế máy bay có trẻ em

Japan Airlines (JAL) vừa công bố một công cụ mới cho phép hành khách có thể biết khu vực nào có trẻ em để...