Phát hiện các vụ nổ vũ trụ kiểu mới

Phát hiện các vụ nổ vũ trụ kiểu mới

Vài năm trước, các nhà khoa học phát hiện một vụ nổ vũ trụ kỳ lạ. Vụ nổ trông giống như một siêu tân tinh,...