HMO - phát hiện đột phá trong dinh dưỡng nhi

HMO - phát hiện đột phá trong dinh dưỡng nhi

HMO là đại dưỡng chất chiếm nhiều thứ ba trong sữa mẹ. Việc tìm ra dưỡng chất này góp phần giúp sữa công...