Xe chống đạn hộ tống ông Kim Jong Un trên đường phố Hà Nội

Xe chống đạn hộ tống ông Kim Jong Un trên đường phố Hà Nội

Dàn xe chuyên dụng Việt Nam bảo vệ Hội nghị Mỹ - Triều

Dàn xe chuyên dụng Việt Nam bảo vệ Hội nghị Mỹ - Triều

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (Hà Nội 2019): Sẵn sàng cho thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (Hà Nội 2019): Sẵn sàng cho thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hummer chống đạn, xe bọc thép xuất quân bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hummer chống đạn, xe bọc thép xuất quân bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Nội điều xe bọc thép, chống đạn bảo vệ an ninh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Nội điều xe bọc thép, chống đạn bảo vệ an ninh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Nội huy động nhiều xe đặc chủng bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Nội huy động nhiều xe đặc chủng bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Nội đưa xe bọc thép, Hummer chống đạn tăng cường an ninh trước thềm hội nghị Mỹ - Triều

Hà Nội đưa xe bọc thép, Hummer chống đạn tăng cường an ninh trước thềm hội nghị Mỹ - Triều

Hummer chống đạn, xe bọc thép xuất quân bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hummer chống đạn, xe bọc thép xuất quân bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tập đoàn Kalashnikov giới thiệu súng trung liên RPK-16, thay thế cho RPK-74 và Việt Nam RPK

Tập đoàn Kalashnikov giới thiệu súng trung liên RPK-16, thay thế cho RPK-74 và Việt Nam RPK