Giá xăng dầu tăng nhẹ

Giá xăng dầu tăng nhẹ

Mỗi lít xăng E5RON92 tăng 53 đồng, RON95 III tăng 138 đồng, các mặt hàng dầu cũng tăng 95-145 đồng, trừ dầu...