11 tuổi bị tấn công tình dục, mở trường cho 400 trẻ em cùng cảnh ngộ

11 tuổi bị tấn công tình dục, mở trường cho 400 trẻ em cùng cảnh ngộ

Bị cha ép kết hôn với kẻ đã hãm hiếp mình khi mới 11 tuổi, cô gái dũng cảm đứng lên tìm lại công lý cho các...