Phát hiện nhiều bom, đạn khi xây dựng công trình dân sự tại Quảng Trị

Phát hiện nhiều bom, đạn khi xây dựng công trình dân sự tại Quảng Trị

Tá hỏa phát hiện 25 quả đạn súng cối dưới nền nhà dân Quảng Trị

Tá hỏa phát hiện 25 quả đạn súng cối dưới nền nhà dân Quảng Trị

Phát hiện quả bom gần 350kg khi đào móng nhà

Phát hiện quả bom gần 350kg khi đào móng nhà

Phát hiện 25 quả đạn cối dưới nền nhà một người dân Quảng Trị

Phát hiện 25 quả đạn cối dưới nền nhà một người dân Quảng Trị

Tá hỏa phát hiện quả bom 3,5 tạ nguyên ngòi nổ khi đào móng xây nhà

Tá hỏa phát hiện quả bom 3,5 tạ nguyên ngòi nổ khi đào móng xây nhà

Quảng Trị: Di chuyển thành công 25 quả đạn cối dưới móng nhà dân

Quảng Trị: Di chuyển thành công 25 quả đạn cối dưới móng nhà dân

Quảng Trị: Di chuyển thành công 25 quả đạn cối dưới móng nhà dân

Quảng Trị: Di chuyển thành công 25 quả đạn cối dưới móng nhà dân

Người dân phát hiện 25 quả đạn súng cối khi đào đất xây móng nhà

Người dân phát hiện 25 quả đạn súng cối khi đào đất xây móng nhà