Bom Ninja - Vũ khí đặc biệt của quân đội Mỹ

Bom Ninja - Vũ khí đặc biệt của quân đội Mỹ

Mỹ gắn dao vào tên lửa tấn công khủng bố ở Syria

Mỹ gắn dao vào tên lửa tấn công khủng bố ở Syria

'Ginsu bay' R9X và điệp vụ mới ở Trung Đông

'Ginsu bay' R9X và điệp vụ mới ở Trung Đông

Mỹ và CIA phát triển tên lửa 'Ninja' diệt khủng bố Al-Qaeda

Mỹ và CIA phát triển tên lửa 'Ninja' diệt khủng bố Al-Qaeda

Hình ảnh bộc lộ khả năng ưu việt của vũ khí Mỹ bí ẩn

Hình ảnh bộc lộ khả năng ưu việt của vũ khí Mỹ bí ẩn

Bí ẩn tên lửa 'vung' dao cắt nát mục tiêu

Bí ẩn tên lửa 'vung' dao cắt nát mục tiêu

Nỗ lực cuối cùng trên thực địa

Sức mạnh vô đối nhưng bí ẩn của tên lửa 'Lửa địa ngục' của Mỹ

Sức mạnh vô đối nhưng bí ẩn của tên lửa 'Lửa địa ngục' của Mỹ

Rò rỉ thông tin về tên lửa bí mật CIA dùng để tiêu diệt khủng bố

Rò rỉ thông tin về tên lửa bí mật CIA dùng để tiêu diệt khủng bố

Tên lửa bí mật của Mỹ tiêu diệt khủng bố mà 'không gây tiếng nổ'

Tên lửa bí mật của Mỹ biết 'không làm hại dân thường'

Tên lửa bí mật của Mỹ biết 'không làm hại dân thường'

CIA âm thầm phát triển tên lửa 'Ninja' phóng 6 lưỡi dao hạ gục mục tiêu

CIA âm thầm phát triển tên lửa 'Ninja' phóng 6 lưỡi dao hạ gục mục tiêu

CIA dùng tên lửa bí mật 'không tiếng nổ' diệt khủng bố?

CIA dùng tên lửa bí mật 'không tiếng nổ' diệt khủng bố?

Những tên lửa lưỡi dao đã được quân đội Mỹ tìm thấy

Những tên lửa lưỡi dao đã được quân đội Mỹ tìm thấy

Mỹ đã sử dụng tên lửa không nổ, bí mật ở Libya, Syria, Iraq, Yemen, Somalia

Mỹ đã sử dụng tên lửa không nổ, bí mật ở Libya, Syria, Iraq, Yemen, Somalia

CIA dùng tên lửa gắn lưỡi dao để diệt khủng bố

CIA dùng tên lửa gắn lưỡi dao để diệt khủng bố

Mỹ dùng tên lửa không nổ, có tính năng khiến khủng bố sợ 'vỡ mật'

Mỹ dùng tên lửa không nổ, có tính năng khiến khủng bố sợ 'vỡ mật'

Mỹ triển khai tên lửa bí mật sở hữu 6 lưỡi dao thép nhằm tiêu diệt khủng bố

Mỹ triển khai tên lửa bí mật sở hữu 6 lưỡi dao thép nhằm tiêu diệt khủng bố

Tên lửa bí mật 'Bom Ninja' của Mỹ được thay ngòi nổ bằng... sáu lưỡi dao

Tên lửa bí mật 'Bom Ninja' của Mỹ được thay ngòi nổ bằng... sáu lưỡi dao

Mỹ triển khai một loại tên lửa bí mật tại Syria và Yemen

Mỹ triển khai một loại tên lửa bí mật tại Syria và Yemen